Den udskudte general forsamling finder sted d.27 august 2020