Infomøde om Hytte Invest

Infomøde om Hytte Invest.
Vi vil gerne invitere dig med til informationsmøde i caféen d. 7. februar kl. 19.00.
Hytte Invest APS er et selskab der oprettes med det formål at give anpartshaverne mulighed for at lave en god investering samtidig med at der arbejdes for den fortsatte udvikling af Sportsparken.
På mødet har du mulighed for at høre om du muligheder som investor. Hytte Invest investeres i 8 nye hytter som etableres i forbindelse med de eksisterende hytter bagved sportsparken.
Hytterne udlejes primært til lejrskoler og træningslejre. Med den nye etablerings af FLUGT er tidspunktet nu, det rette for denne investering. Hytterne forventes at stå færdige til sommeren 2022.
Hovedpunkterne for investeringsmulighederne gennemgås kort herunder. En anpart kan erhverves for minimum 3.000 kr. Investeringen er bundet i 5 år. Efter 5 år får du udbetalt dit afkast på 15 % af din investering. Efter 5 år kan du også trække din investering ud af selskabet igen.
Beløbet hvorved du erhverver din anpart kendes kun af dig selv og kassereren. Dermed er investeringsbeløbet anonymt. Vi nærmer os en afslutning for muligheden for at blive en del af investeringsselskabet.
Der er pr. 25. januar 2022 indsamlet 950.000 Kr. Ved 1.200.000 kr. afsluttes udbydelsen af anparter. Som anpartshaver vil du blive inviteret til et årligt status møde, hvor økonomi og centrets udvikling gennemgås.